Badania w czerwcu:

F.Grzelak 12.06

H.Jaskuła 18.06

O.Drożniak 28.06