Informujemy, że grupa Trenera Artura Cielacińskiego w przyszłym tygodniu trenuje w niżej podanych terminach.

  • Poniedziałek – 18.00 – 19.30, obiekty Gwiazdy
  • Czwartek – 18.00 – 19.30, obiekty Gwiazdy
  • Piątek – 18.00 – 19.30, obiekty Gwiazdy