Terminy badań:

M. Manikowski 09.01.2019

K. Sobociński 23.01.2019

K. Nowak 29.01.2019