Całkowity koszt obozu wynosić będzie 440 zł.

Płatność należy dokonać w postaci przelewu do dnia 20.02.2019.