Wtorkowy trening wyjątkowo odbędzie się na boisku naturalnym Gwiazdy o godzinie 17:30.
Krótko po rozpoczęciu treningu odbędzie się spotkanie z rodzicami, których dzieci jadą na turniej do Hanoweru. Na zebraniu zostaną omówione szczegóły wyjazdu, pobytu i powrotu z turnieju.
Obecność wszystkich obowiązkowa!