Pomimo niedzieli w Więcborku praca na pełnych obrotach. Po treningu zespół udał się na mecz seniorów Gromu Więcbork.

Na obozie trwa pożegnalna kolacja. Jak widać humory dopisują 🙂

W niedzielę drużyna wyjeżdża do Bydgoszczy o godzinie 14.30. Na parking Zawiszy powinniśmy dotrzeć około 15.30.

W przyszłym tygodniu trenujemy zgodnie z obowiązującym planem treningowym.

W dalszej części wiadomości  zdjęcia z pobytu w Więcborku. 

1 dzień obozu

2 dzień obozu

3 dzień obozu

4 dzień obozu

5 dzień obozu

6 dzień obozu

7 dzień obozu