A. Kapysz 08.04

Sz. Kluj – 11.04

K. Lipowski 18.04

H. Bielicki – 23.04

N. Gaczkowski 23.04